We are currently looking for English teachers, both Polish and native. If you are an enthusiastic and qualified teacher willing to work in our team send your CV and cover letter to info@mrbrown.edu.pl.

W roku akademickim 2019/2020 poszukujemy lektorów języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego.
CV oraz list motywacyjny należy wysyłać na adres: info@mrbrown.edu.pl.